Ön Bilgilendirme Formu

(Bu form ürünleri satın almadan önce onaylamanız gereken ön bilgilendirme formunun bir örneğidir. Alışverişinizde seçtiğiniz ürünlere, ödeme ve teslimat yönteminize bağlı olarak değişiklikler gösterebilir. Lütfen alışveriş sırasında size gösterilecek olan ön bilgilendirme formunu onaylamadan önce dikkatlice okuyunuz.)

İşbu ön bilgilendirme formu, 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK hükümlerince hazırlanmıştır.

SATICI:

{Satıcı bilgileri}

ALICI:

{Alıcı bilgileri}

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN(LER):

Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi, vergiler dahil satış bedeli aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün AdıÜrün CinsiMiktarSatış Bedeli (KDV Dahil)Ödeme ŞelkiTaksit
      
Örnek ürün 1 Adet100,00 TLBanka Havalesi 

TESLİMAT:

Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa sözleşme konusu ürün(ler) siparişin SATICI'ya ulaşmasından itibaren, yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş olan 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile, her bir ürün için teslim edilecek yerin uzaklığına bağlı olarak, ALICI'nın yukarda yazılı olan adresine ya da ALICI'nın belirlediği teslimat adresine ulaştırılarak ALICI'ya ya da onun belilediği kişi(ler) veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Elektronik olarak dağıtılan ürünler ALICI tarafından bildirilen e-posta adresine teslim edilir ya da başka bir yolla teslim edilecekse ne şekilde yapılacağı aynı e-posta adresine bildirilir.Sözleşme konusu ürün(ler) ALICI'dan başka kişi(ler) veya kuruluşa teslim edilecek ise bu kişi(ler) veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

Kargo Ücreti: SATICI tarafından aksi belirtilmedikçe kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve müşteri tarafından ödenmektedir. Kargo ücreti ürün bedeline dahil değildir.

GEÇERLİLİK SÜRESİ:

İşbu formda yer alan ürün(ler) ya da hizmet(ler)e ilişkin olarak ALICI'ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler, ürün bilgilerine ilişkin değişikliklerin yapılması ve yayınlanmasına kadar geçerli olup bu günden sonra SATICI tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlere bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

SÖZLEŞME SÜRESİ:

İşbu formda yer alan ürün(ler) ya da hizmet(ler)in ALICI'ya teslim edilmesini müteakiben mesafeli sözleşme sona erecektir.

CAYMA HAKKI:

ALICI, sözleşme konusu ürün(ler)in kendisine veya gösterdiği adresteki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren herhangi bir gerekçe göstermeksizin 7 (yedi) gün içinde malı reddederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu yasal süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak şartıyla faks, elektronik posta veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirimde bulunulması yeterli olup, ALICI'nın cayma bildiriminin SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI'nın ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin kabul edilerek onaylandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının bulunduğunu ve cayma bildiriminin yukarda belirtilen kanallardan herhangi biri ile SATICI'ya ulaştığı tarihten itibaren 20 (yirmi) gün içinde malı geri almayı taahhüt ederiz.

Yasalar gereği iade işleminin yapılabilmesi için ürün ile birlikte gönderilen faturanın tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir. Ancak KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI'nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca "Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren" başlar.

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

Aşağıda belirtilen sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz:

  • Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmeleri
  • Fiyatı brsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallara ilişkin sözleşmeler
  • Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler
  • Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler
  • Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmeler
  • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler

Ayrıca aşağıdaki ürünlere ilişkin sözleşmelerde cayma hakkının kullanılabilmesi için, ürünün ambalajının açılmamış veya kullanılmamış olması gerekmektedir:

  • Her türlü yazılım programları
  • CD, DVD, VCD, UMD, disket, dergi ve kasetler gibises ve görüntü kayıtları
  • Bilgisayar sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.)

ALICI talep ve şikayetlerini SATICI'nın yukarda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla iletebilir.

ALICI, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

SATICI: Ad Soyad / Ünvan

ALICI: Ad Soyad / Ünvan

TARİH: Tarih